Vrácení plateb za kroužky

Vážení rodiče, vážení dospělí účastníci kroužků,

školní rok 2020/2021 končí. Na jeho počátku jsme si ani nepomysleli, jak málo nám bude umožněno trávit společné chvíle v našich zájmových kroužcích a také na tradičních akcích. Celý školní rok se nám tak zúžil na pouhých 10 týdnů, kdy jsme mohli být „spolu“. Po celou dobu nouzového stavu jsme se snažili být s vámi v kontaktu s pomocí sociálních sítí. Vysílali jsme živá vysílání, natáčeli různé výzvy, připravovali online soutěže, zapojili jsme se do doučování na dálku, připravovali jsme víkendové putovní hry, atd. Některé naše akce měly velký přesah, zapojily se do nich různé další organizace, např. videoklip Holešov tančí, a pod … Některé kroužky od ledna pracovaly online, další vedoucí natáčeli motivační videa atd. Měli jsme velkou radost z vašeho zájmu, z vašich pozitivních reakcí, a také ze zpětné vazby. Toto nás velmi povzbuzovalo! Hned jak to bylo možné, začátkem května jsme opět zahájili naši činnost… A za to jsme také moc rádi!

Děkuje za vaši přízeň. Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie Covid19 nebylo možno realizovat zájmové kroužky v plném rozsahu, bude tato situace řešena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Možnosti vypořádání :

1. Poměrné vrácení platby za kroužek z důvodu omezení nebo přerušení provozu střediska / každý kroužek bude řešen individuálně /

2. Úplata se nevrací, pokud byl kroužek realizován jiným způsobem (např. online).

3. Zřeknutí se vrácení úplaty za daný kroužek.

Pokud byste se rozhodli, ponechat vracenou částku na činnost SVČ, je to možné, prosíme o poskytnutí této informace do 30. 6. 2021. Peníze zůstanou SVČ na základě darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout na našem webu, popř. je k dispozici v kanceláři v tištěné podobě.

V případě vratek prosíme o trpělivost, peníze budeme poukazovat na vaše účty průběžně během měsíce července popř. srpna. Vratky za platby v hotovosti budou řešeny na základě individuální domluvy. Děkujeme za pochopení!

Nyní školní rok končí a před námi jsou dva měsíce prázdnin. Těšíme se na všechny, kteří se našich pobytových i příměstských táborů zúčastní. A na vás ostatní se těšíme v září 2021 na viděnou.

Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a spolupráci, velmi si jí vážíme!

Za kolektiv pracovníků SVČ TYMY