Všetulský jarmark

V TYMY se uskutečnil projekt ČESLO, tentokrát bohužel bez slovenských hostů

V rámci všetulských oslav se uskutečnil 3. října v areálu TYMY tradiční „Všetulský jarmark“ spojený se „Dnem otevřených dveří v TYMY“. V sobotu se krásně vyčasilo a také vysvitlo sluníčko, což bylo pro všechny velmi příjemné.

Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit podzimní květiny a dekorace, kvalitní domácí med, koření a další dobroty určené i pro různé diety. Nechyběl ani dobrý burčák.

Pro děti byly připraveny různé dětské dílny – např. výtvarná, sportovní, keramická, ukázky řemesel, sportování v tělocvičně a taneční workshop. Děti také pracovaly s přírodním materiálem a s dýněmi.

Velkým lákadlem byl skákací hrad a také projížďka ve vláčku Pacifik a také pocitový chodník, který si mohli děti i dospělí vyzkoušet přímo na zahradě SVČ TYMY.

Škoda jen, že se této akce nemohli zúčastnit pozvaní hosté a řemeslníci ze Slovenska, kteří vzhledem k současnému omezení nemohli přicestovat.

Odpoledne pak v TYMY pokračoval program, který měl být původně zaměřen pouze na folklór, ale byli jsme nuceni opět vzhledem k současné situaci akci operativně změnit.

V rámci programu vystoupila děvčata i chlapci z folklórního souboru Zrníčko se svým pásmem „ Hry na louce“. Bohužel ostatní folklórní soubory se díky karanténním opatřením nakonec akce nemohly zúčastnit.

Celý den návštěvníků akce hrála folková a country skupina Texas, která potěšila svými písničkami všechny malé i velké návštěvníky a jejich hudba se nesla ještě daleko od SVČ TYMY a udělala radost spoustě dalších lidí.

Při této příležitosti vznikl také popěvek, který reaguje na situaci, kterou všichni letos prožíváme. Můžete si ho poslechnout na našem FB.

Tato akce se konala v rámci projektu ČESLO a byla finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje.

Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, velké poděkování si zaslouží všichni prodávající a všichni, kteří vystoupili v programu. Velkou odměnou pro všechny organizátory bylo krásné slunečné počasí i když trochu větrné, ale to nám nevadil !