Všetulský jarmark

JARMARK V TYMY BYL TENTOKRÁT ZALITÝ SLUNCEM

SVČ TYMY pravidelně již od roku 2008 připravuje na první říjnový víkend vždy „Všetulský jarmark“. Touto akcí vzdáváme poctu Všetulím, jejich historii a také současnosti.

Letošní jarmark se uskutečnil 7. října, také letos byl spojený také se „Dnem otevřených dveří v TYMY“.

Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit podzimní květiny a dekorace, kvalitní domácí med, dále perníky a další řemeslné výrobky.

Nechyběl ani dobrý burčák a další občerstvení.

Pro děti byly připraveny různé dětské dílny – např. výtvarná, taneční, lego dílna, malování na obličej.

Mnozí návštěvníci využili této příležitosti a prohlédli si celou budovu SVČ TYMY, včetně nově zrekonstruované půdy.

Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili a vytvořili tak přátelskou atmosféru.

Při této příležitosti jsme zavzpomínali také na velké oslavy Všetul a všetulské školy v roce 2008. Při této příležitosti jsme nemohli opomenout paní Aničku Hrubou, která byla jednou z iniciátorek těchto oslav.