Výtvarná soutěž

Spolupráci partnerských měst nezastavila ani pandemie

V lednu 2021 byla vyhlášena mezinárodní výtvarná soutěž „Tak to vidím já“. Tuto soutěž vyhlásila Súkromá základná umělecká škola Stella z Povážské Bystrice ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Stella a TYMY dlouhodobě spolupracují na různých projektech. Vzhledem k tomu, že se jedná o partnerská města, tak je spousta příležitostí k vzájemnému setkávání a spolupráci. Cílem této výtvarné soutěže bylo zachytit události ve městě, vyjádřit zážitky a pocity výtvarnou formou. Děti měly za úkol pomocí výtvarných prací zachytit své město.

Soutěž byla určena pro děti 4-16 let, formát byl libovolný, technika, kterou bylo možno použít, byla kresba, malba, grafika, koláž, popř. kombinace. Celkem se této soutěže zúčastnilo 34 dětí, z toho bylo 13 z Povážské Bystrice a 21 z Holešova. V Holešově odborná porota vyhodnocovala práce dětí z Povážské Bystrice a naopak v Povážské Bystrici odborná porota hodnotila práce dětí z Holešova.

V první kategorii získal zlaté pásmo Vojtěch Navrátil, ve druhé kategorii zlaté pásmo získali: Petra Nedbalová, Karolína Novotná, Nela Lubínková, Eliška Trhlíková, Daniel Mikula, Adriana Dorotíková, Michaela Nedbalová, Alžběta Kučerová a Aleš Berka. V této kategorii stříbrné pásmo získala Alžběta Bílková, Klára Jančová, Anette Hasilíková a Anna Ella Podhajská. Ve třetí kategorii získal zlaté pásmo Dominik Žáček, Veronika Spáčilová, Nela Sehnalová, Vendula Křížková, Eliška Chvátalová. A stříbrné pásmo Marie Matyášová a Vojtěch Tížek. Všichni účastníci soutěže získali diplom, medaili a drobné odměny, které věnovalo naše partnerské město Povážská Bystrica. SZUŠ Stella děkujeme našim přátelům ze Slovenska za vyhlášení této soutěže a těšíme se na další spolupráci při jiných projektech. Jsme moc rádi, že se tato mezinárodní akce uskutečnila i přes současnou epidemiologickou situaci.