Výukový program MŠ

Děti z MŠ Sluníčko už ví, co se děje v zimě na zahradě.

Dopoledne strávené s dětmi z MŠ SLUNÍČKO v Holešově bylo velmi zábavné. Děti se hravou formou dozvěděly, jak to chodí na zahrádce v zimě, a že je opravdu velmi důležité, abychom se i v zimě o zvířátka postarali a našli si na ně čas.

Moc děkujeme paním učitelkám, paní ředitelce a hlavně velmi šikovným a zvídavým dětem za velmi příjemně strávené dopoledne, jak na zahradě, tak později i ve třídě, kde si děti na památku vytvořily zajíce. “Kde jsou v domě hodná dítka, dávají jim do krmítka. Trochu zrní, trochu máčku, ať si dají do zobáčku.”