Závěrečné noční deskohraní

Deskohráči se v TYMY loučili se starou půdou.

Již řadu let se 1x měsíčně v SVČ TYMY schází milovníci deskových her na tzv. nočním deskohraní. Bohužel v letošním roce nebylo možné tyto aktivity po většinu roku organizovat. O to více jsme rádi, že alespoň v závěru školního roku se nám podařilo uspořádat celkem dvě tato setkání.

18. – 19. 6. se sešlo v SVČ TYMY 14 milovníků deskových her, kteří společně prožili páteční večer a sobotní dopoledne.

Kromě oblíbených deskovek si děti mohly vyzkoušet překážkovou dráhu v tělocvičně a večer se pak všichni sešli u táboráku, kde si opekli špekáčky a také popovídali a zazpívali.

Jakmile se setmělo, tak čekalo na všechny děti, které byly rozděleny do 4 týmů noční překvapení. Vydaly se za zvuky, které se vinuly z naší půdy. Každý tým měl pouze jednu lampu a tak bylo třeba, aby děti spolupracovaly a vzájemně se podporovaly. Na půdě proběhl velmi emotivní ceremoniál, kterým se děti rozloučily se starou půdou, popřály jí, aby i dále co nejlépe sloužila dětem. Tento společný zážitek byl pro všechny děti i dospělé velmi silný. Všichni společně se těšíme na rekonstrukci půdy a na změnu, která nás s ní čeká. Věříme, že nové prostory budou pro děti velmi zajímavé a přitáhnou jejich pozornost.

V sobotu deskohraní pokračovalo nejdříve ranní rozcvičkou, která byla jiná než ty předešlé. Konala se jednak venku a součástí byla také procházka bosky po pocitovém chodníku. Pro mnohé děti to byl velký zážitek. Po snídani následoval nezbytný úklid a ve zbytku času si děti společně zahrály oblíbené hry.

Přejeme všem deskohráčům krásné prázdniny a věříme, že i o prázdninách budou deskové hry oblíbenými společníky nejen našich deskohráčů, ale i dalších dětí.