11. května – znovuotevření TYMY

TYMY oslavilo 17. narozeniny otevřením se znovu dětem !

Přesně 2 měsíce od uzavření škol a školských zařízení se opět 11. května otevřely dveře SVČ TYMY pro děti. V pondělí 11. 5. dopoledne jsme nejdříve slavnostně přestřihli pásku společně se starostou města Holešova panem Rudolfem Seifertem a zástupci dodavatelských firem, které nám zajišťovaly rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor TYMY. Všichni jsme v minulém týdnu vynaložili maximální úsilí, abychom vše do pondělka stihli. V SVČ TYMY se uklízelo a stěhovalo také o státním svátku i o víkendu. Nemilým překvapením byla ještě nečekaná havárie vodovodní přípojky. Velký dík patří za obětavý přístup pracovníkům VAKu, vedení města a také panu Aleši Trněnému. Díky nim se podařilo havárii o víkendu opravit. Takže nám už nic nestálo v cestě a provoz mohl být zahájen! Všechny prostory TYMY byly řádně uklizeny a desinfikovány, připravili jsme také tzv. špinavé zóny, kde si děti odkládají boty a svrchní oblečení, informační tabule jsme umístili před vstupem do SVČ TYMY. Rodičům jsme předem na email zaslali veškeré informace o provozu a podmínkách o účasti dětí. Tyto informace jsme umístili také na web + FB. Po společné poradě všech pracovníků, kde jsme si zhodnotili uplynulé 2 měsíce, jsme byli plni očekávání na příchod dětí.

Pro nás všechny to byl velmi důležitý den!

Všem nám děti moc chyběly! I když jsme se s dětmi snažili co nejvíce komunikovat přes sociální sítě – natáčeli jsme různá videa, soutěže, kvízy, …. osobní kontakt ale tyto aktivity nenahradil. Hned první den nám děti udělaly velkou radost, přišly do kroužků velmi natěšené, některé nám přinesly obrázky a malé dárečky, které samy vyrobily. Jsme moc rádi, že jsme opět spolu, děti od nás dostaly placku s tímto nápisem „Už jsme zase spolu“. Bylo to pro nás moc dojemné a ještě navíc ke znovuotevření došlo v období, kdy si připomínáme 17.výročí založení TYMY – toto byla pro nás ta nejlepší oslava!

Těšíme se na naše společná setkávání a také na akce, které doufáme, že se uskuteční co nejdříve a také na pobytové a příměstské tábory