11 NEJ vánočních stromečků zdobí náměstí v Holešově

Město Holešov ve spolupráci s SVČ TYMY vyhlásili v letošním roce „soutěž“ o NEJ vánoční stromeček.

Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 11 organizací a spolků – MŠ Grohova, MŠ Masarykova, MŠ Sluníčko, 1. + 2. + 3. ZŠ Holešov, CPS, SDH Holešov, město Holešov a SVČ TYMY. Na konci listopadu všechny tyto subjekty dostaly stromečky, které měli za úkol do 8.12 vyzdobit. Vernisáž probíhala ve středu 9. 12. v 17:30 hodin na náměstí E. Beneše. Bohužel tato akce byla určena pouze pozvaným zástupcům všech pozvaných organizací. Na této malé slavnosti byly předány diplomy a dárečky, které předala paní Alena Grygerová a zástupci SVČ TYMY a města Holešov.

Vzhledem k tomu, že každý stromeček byl skutečně originál a tak jsme také k této „soutěži“ přistupovali, byl každý stromeček porotou vyhlášen jako NEJ. Jako NEJromantičtější byl označen stromeček MŠ Sluníčko, NEJpřírodnější MŠ Masarykova, NEJzvonivější MŠ Grohova, NEJmodernější 1. ZŠ Holešov, NEJtradičnější 2. ZŠ Holešov, NEJpohádkovější 3. ZŠ Holešov, NEJvlastenečtější SDH Holešov, NEJbarevněší SVČ TYMY, NEJtřpytivější Pionýři Holešov, NEJtematičtější CPS a NEJoriginálnější město Holešov.

Děkujeme všem za aktivní přístup, věříme, že se tato akce stane i v Holešově tradicí. Děkuji také všem, kteří se na přípravě akce podíleli – město Holešov, SVČ TYMY, firma Stela Holešov, pan Petr Šidlík, Lukáš Leško, Jaroslav Polášek, Technické služby. Určitě stromečky udělají radost všem, kteří budou procházet holešovským náměstím a dokreslí krásnou sváteční atmosféru našeho města.