Beseda s Pavlem Neckářem

PŘECHODOVÉ RITUÁLY V ŽIVOTĚ KLUKŮ MAJÍ VELKÝ VÝZNAM

SVČ TYMY organizuje různé vzdělávací akce a besedy nejen pro děti ale také pro pedagogy, rodiče i veřejnost. Jedna ze zajímavých přednášek pro rodiče a veřejnost se uskutečnila 8. února 2024 v SVČ TYMY.

Název přednášky byl: „Rodiče a dospívající syn,“ aneb umíme to lépe.

Toto zajímavé téma velmi všem účastníkům přednášky poutavě přiblížil host Pavel Neckář, který se dlouhodobě zabývá mužskými kruhy, přechodovými rituály, atd…..

V rámci přednášky se Pavel Neckář dotkl vztahu syna a matky, dále vztahu syna a otce a jeho vývoje v čase, dále přechodových fází života, dále mužských a ženských aspektů v nás.

Účastníci přednášky měli opravdový zájem o toto zajímavé téma a živě se zapojovali s různými dotazy a také svými osobními zkušenostmi.

Měli jsme radost ze zájmu rodičů, převážně maminek a toto téma, které je v současné době velmi žhavé.

Doporučujeme rodičům velmi zodpovědně vybírat pro děti jejich volnočasové aktivity. Také během prázdnin umožnit dětem aktivity se svými vrstevníky a možnost vystoupit ze své komfortní zóny, zažít napětí, dobrodružství, atd…..

Dnešní děti žijí v příliš složité době, plné různých vymožeností, techniky a mnohdy zapomínáme na to, že skutečná hodnota života je někde jinde ….. Někdy méně je více!

Akce se uskutečnila v rámci výzvy „Známe se ještě, sousedé?“ – komunitní práce v MAS. Byla také finančně podpořena.