Děkujeme

Děkujeme všem,
kteří se zapojili do charitativní sbírky Šance Olomouc o.p.s.

Celkem jsme zakoupili 48 velkých vánočních hvězd + 35 malých vánočních hvězd.
Zakoupením těchto vánočních hvězd lidé z Holešova
a širokého okolí tak pomohli těžce nemocným dětem.

Věříme, že vánoční hvězdy přinesou poj a klid do všech příbytků dobrých lidí,
kteří se do této akce zapojili.