Den Země

OSLAVA DNE ZEMĚ SE V HOLEŠOVĚ KONALA V ZÁMECKÉM PARKU

25. dubna 2024 uspořádalo SVČ TYMY již tradičně celoměstskou oslavu“ Den Země“. Akce se zúčastnilo 285 žáků z 1. + 3.ZŠ Holešov a OU+ZŠ Holešov.

Přes nepřízeň počasí, která celý týden panovala, se Den Země vydařil, a dokonce i sluníčko přišlo účastníky této akce pozdravit.

Děti čekal v zámecké zahradě zajímavý program. Byla pro ně připravena přírodovědná a ekologická stezka na které se podíleli kromě pracovníků SVČ také lesní pedagogové Lesů ČR a Ornis Přerov.

Na začátku stezky dostaly všechny děti za úkol vymyslet přání planetě Zemi, které pak umístily na nástěnku. Dětská přání byla různorodá – „Už nikdy nebudu házet odpadky na zem“,

„Přála bych si, aby planeta byla nafurt čistá“, „Buď čistá a dlouho zdravá“, atd…..

Děti na této stezce poznávaly stopy zvířat, dále ptáky a zvířata žijící v lese, různé rostliny a také určovaly čas rozpadu jednotlivých materiálů a třídily odpad.

Dalším doprovodným programem bylo stanoviště BESIPU s křižovatkami a dopravními značkami. Na tomto stanovišti děti společně řešily různé dopravní situace.

Další částí programu byla ukázka výcviku služebních psů, kterou pro děti připravili pracovníci Policejní školy Holešov.

Dalším doprovodným programem bylo stanoviště policie ČR, zde se děti seznámily s prací policie, měly možnost prohlídky policejního auta, vyzkoušely si testy na alkohol a drogy.

Velmi zajímavým stanovištěm byla také první pomoc, kterou si děti mohly vyzkoušet na figuríně – umělé dýchání, atd… Toto stanoviště zajišťovali pracovníci útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy vzdělávacího zařízení Holešov.

Letošní novinkou byla ukázka odchytu ptáků pracovnicemi Ornisu Přerov. Během dopoledne děti mohly vidět odchyt a kroužkování kosa černého, pěnice podkrovní, sýkorky modřinky a sýkory koňadry a zvonka zeleného. Toto stanoviště děti velmi zaujalo, některé se setkali s kroužkováním poprvé.

Na konci stezky dostaly všechny děti pamětní medaili.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Děkujeme také dětem a paní učitelkám za jejich aktivní přístup. Velké poděkování patří také všem jednotlivců i organizacím, kteří zajistili zajímavý a pestrý program – lesy ČR, MKS, město Holešov, ZK, BESIP, Policejní škola, ORNIS Přerov, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy vzdělávacího zařízení Holešov.

Děkujeme za finanční podporu ZK.

Letošní Den Země se velmi vydařil, děti si touto akcí připomenuly důležitost ochrany přírody a péče o naši Zemi.

Věříme, že dětem není situace s ochranou přírody lhostejná a každý může svým osobním přístupem a příkladem pomoci na planetu Zemi, náš společný domov chránit!

Věřím, že si všichni při této akci uvědomili, že příroda nepatří lidem, ale lidé patří přírodě.