Dne válečných veteránů.

Pracovníci SVČ TYMY uctili památku Dne válečných veteránů.

11. 11. je v kalendáři zapsán jako památný den – Den válečných veteránů.

V tento den v roce 1918 skončila 1. světová válka. Symbolem hrdinství válečných veteránů se stal vlčí mák. SVČ TYMY připravilo pro děti workshop na stránkách FB TYMY, kde se děti mohly naučit vyrábět vlčí máky. Pracovníci SVČ TYMY ve spolupráci s vlastivědným kroužkem Holešov a s jeho předsedou Janem Machalou připravilo prezentaci právě k tomu to památnému dnu.

Dne 11. Listopadu se pak pracovníci SVČ TYMY přidali k představitelům našeho města a uctili památku válečných hrdinů položením symbolických kytiček vlčího máku u jejich památníků v Holešově.

Myslíme si že je třeba dětem a mladým lidem přibližovat tyto historické mezníky .