Dobrodrůžo s kutilem

DOBRODRŮŽO S KUTILEM

V letošním roce uspořádalo SVČ TYMY poprvé příměstský tábor „Dobrodrůžo s kutilem“. Tábora se zúčastnilo celkem 8 chlapců o které se vzorně starali 2 vedoucí kutilové – pan Jaroslav Polášek a Jaroslav Hlavinka. Kluci si během týden vyzkoušeli práci s různým nářadím, učili se rozlišovat různé materiály, pracovali na zahradě a vyrobili si spoustu různých výrobků – např. hrací kostku a figurky k deskové hře, hmyzovník, atd…

V průběhu týdne navštívili výstavu „Věda hrou“ a také kovárnu na Holajce.

V pátek vše chlapci ukázali svým rodičům a rozloučili se se svými kamarády a vedoucími. Výrobky si odnesli domů aby jim připomínaly „Dobrodrůžo s kutilem“.