Evropský den jazyků

V Tymy se uskutečnil tradiční Evropský den jazyků

26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Také SVČ – TYMY se do této akce každoročně zapojuje. V letošním roce jsme ve spolupráci s pracovnicí Eurocentra Zlín připravili zábavné odpoledne s různými testy, kvízy, pexesem a povídáním.

Jedna akce se uskutečnila v našem TM klubu ve Smetanových sadech, druhá potom v ICM v Tymy Všetuly. Kromě dětí se zúčastnilo také několik dospělých a nechyběla také naše rodilá mluvčí Amina. Během odpoledne si děti mohly vyzkoušet své znalosti angličtiny, ale také se naučily několik slovíček slovensky.

Součástí odpoledne bylo vyluštění kvízu a za správné odpovědi účastníci získali drobné odměny, které věnovalo Eurocentro Zlín.

Děkujeme Eurocentru Zlín za spolupráci a zveme všechny děti k nám do Tymy na kroužky Anglická školička, Angličtina pro děti, Konverzace s Aminou.

Mgr.Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ –TYMY