Den a noc v TYMY

V TYMY SE KONALY HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY V RÁMCI CELOSTÁTMÍ AKCE DEN A NOC V SVČ

Den a noc v DDM, pro nás v SVČ, je celorepubliková akce pro domečky a volnočasová střediska, která letos měla premiéru. Setkala se s velice pěkným ohlasem, už před začátkem se do ní nahlásilo velké množství organizací, mezi nimiž nechybělo ani naše TYMY. Šlo o to uspořádat program s přespáním pro děti, které dostaly pololetní vysvědčení, ať už bylo jakékoliv.