Gymnastické závody

ZÁVODY V GYMNASTICKÉM KROUŽKU V TYMY UKONČILY LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK

Ve středu 14. června se uskutečnily gymnastické závody v SVČ TYMY. Tyto závody byly určeny všem členům našich gymnastických kroužků.

Máme velkou radost, že se na závody přihlásilo 20 začínajících gymnastek.

Závodilo se ve dvou disciplínách – prostná a kladina.

Děvčata předvedla svoji sestavu před zraky poroty i diváků, musela tak překonat trému i obavy ….

Všechny soutěžící zvládly obě disciplíny podle svých nejlepších sil.

Po ukončení závodů proběhla ukázka sportovní gymnastiky, kterou předvedla úspěšná závodnice Gymnastiky Zlín Elen Marcoňová, která závodí za ženskou kategorii.

Svými výkony nadchla a motivovala naše začínající gymnastky. Moc děkujeme za krásnou ukázku.

Po poradě poroty následovalo vyhodnocení závodu. Závodnice byly rozděleny do tří věkových kategorií. V nejmladší kategorii zvítězila Elisa Dvorská, ve střední kategorii Adéla Velísková a v nejstarší kategorii Aneta Růžičková

Vítězkám blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast. Velký dík si zaslouží také všechny rozhodčí, díky kterým měly tyto závody tu správnou atmosféru.

Děkuji také vedoucím a instruktorům, kteří po celý rok s dětmi v gymnastice pracovali.

Všem dívkám přeji krásné prázdniny!