Indiánský tábor

a letošní prázdniny jsme se všichni moc těšili. Nebylo totiž vůbec jisté, jestli se tábory toto léto budou vůbec konat…

S velkým nadšením jsme přivítali rozhodnutí MŠMT a MZ o pořádání letních táborů – pobytových i příměstských.

Velmi rychle se tábory naplnily – především pobytové, které mají dlouholetou tradici. K těmto táborům patří stanový tábor v Podhradní Lhotě pod názvem Indiánské léto.

Hned první červencovou neděli se sjelo několik mladých indiánů do indiánské vesnice „Čokan – Nagi“. Děti byly rozděleny do čtyř indiánských kmenů. Indiánské kmeny mezi sebou soupeřily o nalezené pokladu indiánské vesnice. Během celotáborové hry zažily spoustu dobrodružství, hodně se toho také naučily a velmi důležitá byla spolupráce a vzájemná pomoc v týmech.

Malí indiáni se naučili tance, zpívali indiánské písně a pobývali a nocovali v tee-pe. Naučili se poznávat léčivé byliny, ze kterých si vyrobili voňavá mýdla, vyráběli také ruční papír. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života Indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech sportovních soutěží. Nejsilnějším zážitkem pro děti bylo setkání s pravým indiánem z Kanady, který u nás pobyl několik dní. Naučil nás spoustu ze života indiánů, ukázal nám několik nástrojů, které sám vyrobil. S dětmi provedl také očistný rituál.

Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava za pokladem. Nakonec jsme všichni společně poklad nalezli, ale malí indiáni už nyní dobře ví, že pravý poklad se neskrývá v penězích ani ve zlatě, ale je ukrytý v srdci a přátelství.

Pobyt ve vesnici „Čokan – Nagi“ velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 10. až 11. září.

Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora a velké poděkování si zaslouží také rodiče za pochopení a spolupráci. Největší poděkování však patří dětem za to, jak zvládly všechna opatření a vytvořily tak skvělou táborovou atmosféru. Jsem moc ráda, že jsme tábor společně skvěle zvládli a také si ho užili.
https://tymy-centrum.rajce.idnes.cz/Leto_s_indiany_2021_II./