Individuální konzultace

SVČ TYMY zahájilo v některých kroužcích individuální konzultace

Vzhledem k opatření MZ a MŠMT je činnost středisek volného času v současné době velmi omezená.

Pracovníci SVČ se snaží vymýšlet spoustu různých námětů, motivací a také putovních her, ale toto vše v rovině bezkontaktní.

Proto jsme velmi přivítali, když nám MŠMT povolilo alespoň individuální konzultace 1 + 1 / 1 žák + 1 pedagog/. Nabídli jsme tuto možnost našim hudebním kroužkům – kytary, flétny a dále kutil junior a mladí debrujáři. Z reakcí dětí i rodičů máme velkou radost. Ostatní kroužky pokračují dál distančně.

Pevně věříme, že do konce školního roku i ostatní kroužky ještě budou moci vyvíjet svoje aktivity. Moc se na děti těšíme!