Kouzelné putování za Mikulášem

Kouzelné putování za Mikulášem zavedlo děti do zámecké zahrady

Již 6 – tým rokem pořádalo SVČ TYMY Kouzelné putování za Mikulášem. Také díky letošní situaci jsme museli tuto akci uskutečnit v jiném formátu. Putování začalo v podloubí holešovského zámku, kde děti přivítal andílek, který jim také zazvonil na cestu. Dobrodružství začalo, když se dětem otevřela kouzelná vrata a vstoupily do večerně osvětlené zámecké zahrady.

Nejdříve na ně čekali čertíci, kteří se střídali s andílky. Na každém stanovišti měly děti úkol – například přejít po žebříku, přiložit čertům uhlí do kotle, naučit se básničku a zatancovat si s andílky.

Tyto úkoly děti přivedly až k Mikuláši, který je společně s Andílkem a čertíkem odměnil za jejich snažení. Děti Mikuláši zazpívaly písničku nebo přednesly básničku a za to dostaly ještě sladkou odměnu. Kouzelné putování se i letos přes všechna opatření velmi vydařilo. Dětem zářily oči a byly plné očekávání.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, dětem patří velké poděkování za zvládnuté úkoly a rodičům děkujeme za to, že respektovali všechna opatření a také, že děti předem na akci nahlásili.

Velké poděkování patří MKS, Marcelovi Pospíšilovi a všem dobrovolníků, kteří se akce zúčastnili.