Historie vojenství, historik

Vedoucí – Machala Jan