Společenský tanec

Latinsko americký spoelčenský tanec.

Pavla Hudečková

lektor