Květinkový den 15.5.

PIONÝŘI V HOLEŠOVĚ SE ZAPOJILI

JIŽ TRADIČNĚ DO KVĚTINKOVÉHO DNE

Český den proti rakovině – Květinkový den se letos konal 15. května.

Jednalo se již o 28. ročník celonárodní květinkové sbírky, který organizuje Liga proti rakovině.

Již tradičně se do sbírky zapojila PS M. Očadlíka v Holešově.

Členové PS nabízeli kytičky v ulicích Holešova, a kromě toho jsme i letos oslovili některé obchodníky, kteří nám ochotně tuto sbírku podpořili – např. manželé Koneční – Zdravá výživa Holešov, květinářství Kamélie, Optika paní Rektoříková, lékárna Atakama v Sušilové ulici a kytičky se také prodávaly v SVČ TYMY. Děkujeme všem jednotlivcům a organizacím, kteří se do této sbírky zapojili.

Podařilo se nám v Holešově vybrat 9.363,- Kč.

Vybraná částka bude zaslána na účet Ligy proti rakovině. Letošní sbírka byla zaměřena na prevenci a onemocnění nádoru prsou.

Věříme, že vybrané prostředky budou sloužit dobré věci.

Děkuje všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak dobrou věc.