Letní keramika s TYMY

Během července proběhly při SVČ TYMY dva keramické tábory. Jeden pobytový na horském hotelu Čerňava na Tesáku a jeden příměstský přímo v SVČ. Obou akcí se zúčastnilo téměř 40 dětí.

Na pobytovém táboře se sešla stará parta doplněná o pár nováčků. Z většiny dětí se už stali teenageři a tak šlo letos spíše o mládežnický keramický pobyt. I přes střídání počasí byla nálada vždy výborná. Tvorba keramiky byla opět doplněna akční celotáborovkou a neméně akčním celodenním pěším výletem z Tesáku na Troják, který vedl krajinou velmi poznamenanou kůrovcem.

V keramické tvorbě převládal motiv Afriky – mladí tvůrci mimo jiné vyrobili krásné africké masky i sošky afrických žen z válečků. Večery jsme si užívali u táboráků.

Na příměstském táboře se také samozřejmě tvořilo a kromě keramiky si děti vyzkoušely nové výtvarné techniky: artprotis ( po našem čarování s vlnou) a malování na sklo. Výlet byl zaměřen na nejbližší okolí. V zahradách holešovského zámku si děti zajezdily na koních, přímo v zámku se pak osvěžily u kašny a navštívily dvě výstavy: jednu uměleckou – „Letní iluze“ a druhou plnou hlavolamů – „Poznávej se“.

Z výrobků, které děti na táborech vytvořily, bude uspořádaná začátkem října výstava. Všem dětem, které se keramických táborů zúčastnily, patří velké poděkování za jejich aktivní přístup a velkou kreativitu. Těšíme se na další setkávání během nadcházejícího školního roku.

Martina Sigmundová, SVČ TYMY