Město Holešov zaštítilo 10.ročník Holešovského talentu

10. ročník talentové soutěže HOLEŠOVSKÝ TALENT 2020 se v letošním roce konal v neděli 14.6.

Hlavní patronát nad touto akcí v letošním roce převzalo město Holešov a osobně pan starosta Rudolf Seifert.
Po únorovém semifinálovém kole, do kterého se přihlásilo cca 200 talentovaných dětí z Holešova a širokého okolí nastala dlouhá a nečekaná pauza. Původně plánované finále z března se muselo odsunout a organizátoři nevěděli, zda vůbec nějaké finále proběhne. Nakonec díky vstřícnosti města Holešova se k radosti dětí i organizátorů tato akce mohla uskutečnit, i když bylo nutné respektovat různá hygienická opatření.
10. ročník se totiž konal v trochu jiném stylu. Největší změnou bylo to, že galavečer proběhl bez přítomnosti diváků a fanoušků hlavně z řad rodičů.

Proto jsme uskutečnili první živý přenos, který jsme vysílali přes FB a tím jsme zprostředkovali rodičům také krásný zážitek.
Do galavečera se probojovalo celkem 14 vystoupení z různých oborů. Hlavně se tančilo, také zpívalo a cvičilo. Celé soutěžní klání hodnotila odborná porota, která byla letos devítičlenná a celé odpoledne sledovala vystoupení v rouškách. Zasedli v ní – paní poslankyně Alena Gajdůšková, Zuzana Kantorová, Olga Sehnalová, Jana Valášková, Anna Starečková, Jarmila Vaclachová, pan Mirek Řeha, Radek Šimčík a Martin Mestek.

Slavnostní galavečer moderovala paní Hana Srncová, jejíž hlas můžete znát např. z Radia Zlín.
Galavečer zahájila veselá choreografie „Cukrárna“. Poté následovala další plejáda vystoupení. Dvouhodinový program byl velmi pestrý, taneční vystoupení střídal zpěv, gymnastika, mažoretky, společenský tanec…..

Porota si přišla na své!

Vzhledem k tomu, že se akce nezúčastnila veřejnost, zasedli na diváckých židlích účastníci galavečera a vzájemně se podporovali a fandili si. Vytvořili tak úžasnou atmosféru v sále.
Oni také rozhodli o udělení ceny divácký talent. Ten získala děvčata z kroužku Happy dance s novou choreografií Tučňáci z Madagaskaru.
Zvláštní ocenění poroty za krásnou choreografii i výběr hudby a kostýmy získaly Baby lentilky Holešov s choreografií Ruský folklór.
Za originalitu a nápad byla oceněna choreografie Krotitelé duchů, za práci s rekvizitou choreografie Nota, cenu za zpěv a vlastní doprovod Ladislav Pešák, cenu poroty za výběr písně a interpretaci Jiří Kaďorek, zvláštní ocenění poroty za provedení choreografií taneční škola Stonožka.

3. místo na Holešovském talentu získala taneční dvojice Jiří Přikryl a Alice Krejčířová, 2. místo děvčata z gymnastiky Zlín a 1. místo choreografie Na křídlech – Týny Balsarová z TŠ Stonožka Bruntál.

Mezi tyto 3 vítěze byla rozdělena částka 3000 korun, kterou věnovala paní Alena Gajdůšková.

Všem mladým talentům poděkovala a poblahopřála poslankyně parlamentu ČR paní Alena Gajdůšková.
Galavečer byl plný krásných okamžiků a plný emocí. Poděkování si zaslouží všichni soutěžící, kteří vytvořili skvělou atmosféru i v těchto nestandartních podmínkách.
Děkujeme městu Holešov a všem ostatním partnerům za finanční a materiální pomoc při této mimořádné akci, která podporuje talenty z různých oblastí zájmové činnosti z Holešova a širokého okolí.
Máme velkou radost, že účast v Holešovském talentu láká mladé lidi nejen z Holešova, ale i vzdálenějších míst např. z Kroměříže, Zlína, Bruntálu. Děkujeme také všem porotcům za ochotu a zvládnutí velmi nelehkého úkolu.
Věříme, že příští 11. ročník se bude konat v „normálních „ podmínkách a už teď zveme mladé talenty k účasti na Holešovském talentu 2021.