Morseovka s Jarkou – OPAKOVÁNÍ

Č. 1

č. 3

č. 4

č. 5

č.6

č.7

č.8

č. 9

č. 10