Na kolo s přilbou

AKCE „NA KOLE JEN S PŘILBOU“ PROBĚHLA LETOS VE SMETANOVÝCH SADECH

Ve čtvrtek 16. 6. se uskutečnila v Holešově tradiční bezpečnostní akce pod názvem „Na kole jen s přilbou“. Akce se uskutečnila ve Smetanových sadech

ve spolupráci s BESIPEM, VPŠ a SPŠ MV a s útvarem Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově a Besipem.

Děti čekalo celkem 6 stanovišť, na kterých prokazovaly znalosti a dovednosti z oblasti řešení dopravních situací, vybavenosti kola a nechyběla také jízda zručnosti, první pomoc a ošetření zraněného.

Za splnění všech úkolů byly děti odměněny medailí.

Všichni přítomní byli zároveň dáni do slosování, které proběhlo na závěr akce, ale bylo rychle ukončeno přicházející bouřkou. Jsme moc rádi, že

se nám akce podařila uskutečnit i přes nepříznivé předpovědi počasí.

I když bouřka ukončila předčasně akci, přesto si děti měly možnost všechna stanoviště vyzkoušet.

Při této akci nešlo o žádné super výkony, ale kritériem byla bezpečnost a hlavně to, že děti měly cyklistickou přilbu na hlavě.

Věříme, že přilba je už běžnou součástí vybavenosti nejen malých cyklistů.

Děkujeme všem, kteří s organizací odpoledne pomohli – VPŠ a SPŠ MV,

útvaru Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově a Besipu.

Děkujeme také sponzorům Zlínskému kraji a Cyklosport Unite Holešov.

Všem dětem i jejich rodičům přejeme spoustu bezpečných kilometrů na kolech při společných vyjížďkách.