Noční deskohraní

DESKOHRÁČI Z TYMY SE ZAPOJILI DO NOCI DESKOVEK

Poslední deskohraní v letošním školním roce se v TYMY konalo 16. – 17. 6. 2023

Toto deskohraní bylo spojeno s celostátní akcí „Noc deskovek“, která probíhala po celé ČR.

Nejdůležitější součásti programu byly deskové hry, Sehráli jsme celkem 4 turnaje.

ve hrách DOBLE, TURBOPRŠÍ, 4MATION a 3IQ. Všechny turnaje byly velmi napínavé.

A účastníci těchto turnajů hráli s velkým nasazením

Pro vítěze byly připraveny diplomy a také zajímavé deskové hry za které moc děkujeme firmě ALBI.

Po ukončení turnajů jsme si opekli špekáčky a poseděli na zahradě u táboráku. Na závěr večera nás čekala naše oblíbená úniková hra, tentokrát na téma „Džungle“, která se celá odehrávala ve sklepě, což byl pro nás velký zážitek.

Páteční noc vyvrcholila tak jako vždy večerním kruhem a posezením u svíček.

Tady jsme si zhodnotili celý uplynulý školní rok, vyhodnotili jsme aktivní deskohráče a popřáli jsme si krásné prázdniny, nejlépe se zajímavou deskovou hrou.

Sobotní dopoledne opět patřilo balení věcí, úklidu a loučení.

Děkujeme všem vedoucím, kteří se nám po celý rok věnovali a už teď se těšíme opět na září, kdy se opět sejdeme. Bude to 22. – 23. 9. 2023.