Obecné informace k příměstským táborům

OBECNÉ INFORMACE K MĚSTSKÝM TÁBORŮM 2021:

Vážení rodiče,

máte v rukou základní informace k letnímu příměstským táboru v TYMY, věnujte jim, prosím, svůj čas i pozornost. Přispějete tím ke zdárnému průběhu celého tábora a spokojenosti Vašich dětí. Zvlášť upozorňujeme na úpravy v souvislosti s epidemií Covid – 19.
Moc děkujeme.

Přihlášení dítěte na tábor:
– dítě je na tábor přihlášeno v momentě, kdy má odevzdánu přihlášku a zaplacenu celou platbu na účet na základě zaslaného VS nebo hotově v kanceláři TYMY
– upozornění: částka za tábor bude vrácena jedině v případě, že by se rušil z
epidemiologických důvodů (covid), v jiném případě je nutno řešit přes Vámi
sjednané individuální pojištění
Podrobnější program tábora děti obdrží první den při příchodu – změna vyhrazena!

Při příchodu na tábor dítě odevzdává:
– aktuální lékařské potvrzení – ne starší 2 let
– vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti s aktuálním datem
– vyplněnou návratku
čestná prohlášení, i návratky odevzdáváte v den příchodu s aktuálním datem – ne dříve!
– kopii! kartičky pojiśťovny ( v SVČ nekopírujeme)
+ OFICIÁLNÍ POTVRZENÍ: 1) o prodělaném Covidu – ne starší 180 dní
2) o antigenním ( ne starší 72h) nebo PSR ( ne starší 7 dnů) testu
( v SVČ je možno tyto testy podstoupit před táborem zdarma
během měsíce července a srpna každé pondělí mezi 7.00 – 7.45.
netestuje se pouze 5. – 9. 7. 2021
S sebou kromě kartičky pojišťovny –
NUTNÝ- doprovod zákonného zástupce

Lékařské potvrzení nesmí být starší 2 let v den ukončení tábora ( pokud jej potřebujete použít na více akcí je nutno, abyste si sami zhotovili kopie – tuto službu v SVČ běžně neposkytujeme)
– pokud Vám některé dokumenty nedopatřením nepřišly nebo nebyly předány s přihláškou zažádejte si, prosím, o jejich zaslání elektronicky nebo si je vyzvedněte v kanceláři TYMY.

Děti si nosí s sebou:
– malé „batůžkové“ baleni desinfekce
– roušku ( pro jistotu)
– přezůvky do budovy + sálovky do tělocvičny (mohou si nechávat v TYMY)
– vhodné oblečení a obutí dle programu a zaměření tábora
– kapesné a pláštěnku v případě výletu

Děti ráno přichází:
– zahájení činnosti je denně v 9.00 ( pokud není určeno jinak např. v den výletu),
děti mohou běžně přicházet od 8.30
Důležité: V nutných odůvodněných případech mohou děti chodit dříve – již od 7.00, tuto skutečnost musí rodiče oznámit dopředu, nejpozději do 14 dnů před zahájením tábora v kanceláři TYMY, která ji předá příslušným vedoucím.
Dětem bude do 8.30 zajištěn dohled v TM clubu střediska TYMY.
K tomu je nutno vyplnit přihlášku do TM clubu a uhradit jednorázový poplatek 100,- Kč.
( hradí se pouze 1x a je platný celé léto)
Upozornění: požadavky tohoto druhu oznámené na jiných kontaktech se nemusí vzhledem k náročnosti letní činnosti dostat k vedoucímu tábora včas a být respektovány!!
Bližší informace o dalších službách TM clubu na požádání rádi podáme.

Děti odchází: zásadně dle instrukcí v návratce
– Pokud mají označen samostatný odchod, odchází v 16.00 na pokyn vedoucího
– Pokud mají označen odchod s doprovodem, odchází po ohlášení vedoucímu pouze s dopro-
vodem uvedeným v návratce
pokud nastanou v časech příchodů a odchodů změny, hlásí je písemně nebo sms zákonný zástupce

Strava:
SVČ dětem zajišťuje obědy, svačinky i pitný režim. Nedávejte prosím dětem vlastní stravu pokud k tomu nejsou zdravotní indikace předepsané lékařem ( nutno předem konzultovat)

Mobily a elektronika:
Dětem prosím nedávejte, narušují průběh programu

Dopńující program:
Při dostatečném počtu zájemců nabízí většina turnusů táborové nocování. Tato akce není
povinná a zpravidla probíhá ve čtvrtek. Je za ní příplatek 100 Kč. Podrobnosti obvykle vedoucí sdělí dětem a rodičům v počátečních dnech, k této akci pak obdrží samostatnou návratku.
Další tradicí našich táborů je malé posezení s programem na konci tábora ( pátek 15.30),
Které je určeno i rodičům a sourozencům, proto s tím pokud je to možné počítejte.

Dotazy , připomínky a nápady:
V průběhu tábora se obracejte na jednotlivé vedoucí nebo kancelář TYMY. Budeme se snažit, aby se tady Vaše děti cítily co nejlépe a aby byl pro nás všechny tento týden plný příjemných zážitků.

S pozdravem – pracovníci SVČ Holešov (TYMY)

Kancelář : 734 358 563