Parlament dětí a mládeže

PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE V HOLEŠOVĚ ZAHÁJIL SVOJI ČINNOST

Po prázdninách se uskutečnilo první zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova, a to ve čtvrtek 15. 9. 2022 v zasedací místnosti městského úřadu. Na tomto prvním zasedání se sešli zástupci 1.,2. a 3.základní školy z Holešova a zástupci PS M. Očadlíka.

Mezi členy PDM přišel také starosta města Rudolf Seifert, který pozdravil a seznámil se s novými členy PDM.

Setkání bylo velmi příjemné. Věřím, že v letošním roce bude Parlament dětí a mládeže připravovat zajímavé akce pro děti i mládež v našem městě a naváže tak na téměř dvacetiletou tradici činnosti PDM v Holešově.

Na jaře příštího roku bude PDM slavit již 20 let svého trvání.

Z minulosti jen připomeneme některé nápady PDM, které se ve městě zrealizovaly – např. mobilní zimní kluziště v areálu zámku, letní brigády pro studenty a oprava skate parku. Těšíme se na letošní spolupráci s členy PDM.

V závěru jednání členové PDM poděkovali starostovi města za dlouholetou podporu a spolupráci!

Další zasedání parlamentu města Holešova se bude konat 18. 10. ve 15:00 hodin v SVČ TYMY