Parlament dětí a mládeže města Holešov se seznámil s činností orgánů kraje

Parlament dětí a mládeže města Holešov se seznámil s činností orgánů kraje

ZLÍN – Ve středu 24. června se v sídle Zlínského kraje uskutečnilo setkání Parlamentu dětí a mládeže města Holešov, které mělo za cíl prezentovat mladým dobrovolníkům fungování Krajského úřadu a orgánů Zlínského kraje.

„Mladí lidé mohou mít o politice zkreslené představy, proto jsem rád za jejich projevený zájem. Práce radních a zastupitelů totiž není jen o reprezentaci, setkávání se s lidmi na kulturních akcích. Je také o naslouchání druhým, prosazování projektů, přesvědčování a argumentování,“ přiblížil činnost orgánů Zlínského kraje radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Členové Parlamentu dětí a mládeže z Holešova se v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje například dozvěděli, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Společně u kulatého stolu, který je součástí Evropského sboru solidarity, jehož cílem je nabídnout mladým lidem příležitost podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.

„Děti se učí komunikaci, zajímají se o dění ve městě a přináší vlastní nápady. V minulosti se jim například podařilo prosadit rekonstrukci parkurového hřiště, rozmístit ve městě koše na psí exkrementy a podobně. Děti se učí o věcech mluvit a vědí, že má smysl se zajímat,“ přiblížila Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ Holešov, která činnost dětského parlamentu v Holešově zastřešuje.

Projekt Společně u jednoho stolu bude pokračovat i na podzim, kdy děti navštíví také Parlament České republiky.

Zpracovala: Adéla Čuříková