Pohádkové léto

POHÁDKOVÉ LÉTO UKONČILO LETOŠNÍ LÉTO S TYMY

Poslední prázdninový týden v SVČ TYMY byl opravdu pohádkový.
Od pondělí 28.8 do 1.9. zde totiž probíhal příměstský tábor, který nesl téma – Pohádkové léto. Tábor navštěvovalo 11 dětí ve věku od 3- 7 let.
První táborový den se nejdříve děti mezi sebou seznámily a následně je čekala návštěva hudební komnaty, kde se naučily nové písničky v doprovodu na dětské Orffovy nástroje. Pro malbu pohádkových postav technikou tuží se využilo přívětivého počasí a tak malování proběhlo venku na zahradě. Úterní den jsme začali s vyprávěním pohádek a poté společně navštívili komnatu malíře, kde jsme pokračovali ve vytváření našich uměleckých děl.
Ve středu měli děti překvapení v podobě kreslení na polštářky, které dostaly domů na památku. Čtvrtek se nesl v duchu opakování a chystání krátkého hudebně – pohybového představení pro rodiče. Za odměnu jsme si odpoledne opekli špekáčky a na parádu si děti vyrobily barevné medaile. Poslední táborový den jsme byli detektivové, kteří vyřešili záhadu zlatovlásčiných ztracených perel a těšili se na návštěvu rodičů. Celý tábor jsme si náramně užili, a už se nemůžeme dočkat až zažijeme další táborové zážitky příští rok.