Pohádkový les

DĚTSKÝ DEN V HOLEŠOVĚ PŘILÁKAL DĚTI I DOSPĚLÉ ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ

Tradiční oslava Dne dětí se konala v zámecké zahradě v Holešově v neděli 28. května 2023. Den dětí pořádalo SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov a MKS Holešov. Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl Pohádkový les.

Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých pohádek –

Mach a Šebestová, Křemílek a Vochomůrka, Sněhurka a sedm trpaslíků, banda loupežníků v čele s Lotrandem, Maková panenka s motýlem Emanuelem, vodník Česílko, Perníková chaloupka, Čertovské peklo, Lesní víly, Červená Karkulka s babičkou a myslivcem, Čarodějnice a na závěr pan král s paní královnou.

Pohádkovým lesem procházeli děti společně s rodiči s hrací kartou, do které si sami zapisovali vyluštěná písmena a plnili společně několik samostatných úkolů – zazpívat si písničku, udělat několik dřepů, atd…

Někteří dospěláci byli vyplňováním karty a plněním úkolů zaujati více jak jejich děti a vrátili se tak aspoň na chvíli do svých dětských let.

Po vyluštění správného hesla děti čekala už jen cesta do cíle ke králi a královně a jejich družině. Ti dětem předali pamětní medaili a poslali je na skákací hrad a také ke klaunovi, který jim vytvořil postavičku z nafukovacího balonku.

Pohádkový les v zámecké zahradě v Holešově přilákal děti nejen z Holešova ale i širokého okolí.

Kromě Pohádkového lesa byly pro děti připraveny další atrakce – vláček Pacifik, kolotoče, SDH, střelnice, skluzavky, skákací hrad, bubeníci, BESIP, PS M. Očadlíka, atd…. Svým hudebním a tanečním vystoupením tentokrát potěšili návštěvníky dětského dne malé nadějné zpěvačky sestry Dobešovy, které se představily svým programem „Štěstí“.

Velké poděkování si zaslouží 70 dobrovolníků, kteří se na přípravě a organizaci této krásné akce podíleli. Poděkování si zaslouží také pracovníci SVČ TYMY a MKS a SDH Holešov. Děkujeme městu Holešov za velkou pomoc a podporu při pořádání této celoměstské akce.