Prázdniny na koni

Tymy uspořádalo Prázdniny na koni tentokrát v Pacetlukách

Na letošní prázdniny připravilo SVČ TYMY ve spolupráci s paní Vlaďkou Caletkovou příměstský tábor ´´Prázdniny na koni´´, který se konal ve stáji Caldi Pacetluky. Na tento tábor se přihlásila samá děvčata, kterým byl připraven bohatý a zajímavý program. První tři dny si děvčata vyzkoušela vyjížďky ve dvojicích, před každou vyjížďkou musely koně ohřebelcovat, osedlat, nasazovat ohlávky a po každé vyjížďce bylo nutné koně odsedlat a vyčistit kopyta. Poslední dva dny probíhal program na jízdárně, kde si dívky vyzkoušely samy ovládat koně. Program ve stáji byl tou hlavní náplní, kromě koní se děvčata také potěšila s oslíky , kravičkami, ovcemi, kozami, králíky atd. Další táborový program probíhal na výletišti v Pacetlukách, v obecních prostorách a SDH. Zde pro děvčata bylo připraveno spoustu zajímavých aktivit např. jízda na koloběžkách, skateboardu, skákáním na trampolíně. Pro holky byly připravené dobrodružně – naučné stezky po fáborkách. Měly také možnost vyrobit si keramické reliéfy s přírodními motivy, vyzkoušely si také tiskátka s motivy hmyzu , povozily se ve vagonku (několikaleté práce) na zahradě Josefa Trhlíka, či absolvovat prohlídku papoušků u místního chovatele. Týden v Pacetlukách velmi rychle uběhl. Zajímavý program umocnilo velice krásné počasí. Na závěr tábora dívky našly poklad, který byl sladkou tečkou za celotýdenním snažením. Veliké díky zaslouží stáj Celdi Pacetluky – paní Vlaďka Caletková a také Markéta Popelková. Děkujeme také obci Pacetluky za prostory, které nám poskytly. Velký dík patří taky Evě Rudolfové za vedení tábora a Daně Rudolfové za obětavou pomoc se zajištěním stravy!