Projekt Společně u kulatého stolu byl úspěšně ukončen

V rámci programu Evropského sboru solidarity připravili aktivní mladí lidé z Holešova a okolí ve spolupráci se SVČ TYMY zajímavý projekt pod názvem – „Společně u kulatého stolu“.

Cílem tohoto projektu bylo zapojit mladé lidi do veřejného života a zvýšit jejich zájem o věci veřejné. Zapojení do projektu podpořilo osobní rozvoj mladých lidí a jejich sociální angažovanost, v průběhu celého roku se uskutečnilo zhruba 10 setkání a akcí s představiteli našeho města, kraje, s poslanci, senátory, atd…

Členové realizačního týmu si rozšířili a upevnili kompetence, vzájemně se od sebe učili. Zúčastnili se také několika zajímavých workshopů, na kterých si rozšířili digitální znalosti, naučili se připravovat a organizovat různá jednání a schůzky, vytvářet pozvánky, plakáty, letáky, učili se také správně jednat a vystupovat před kamerou, naučili se natáčet a stříhat krátká videa. Spolupracovali také s koučem, který jim pomáhal s řešením různých problémových situací. Součástí projektu bylo také vytvoření ankety, do které se zapojilo kolem 900 – set mladých lidí z Holešova i okolí. V rámci této ankety kromě jiného členové realizačního týmu zjišťovali, co mladým lidem v Holešově chybí.

Celkem byli překvapeni, že hodně dotázaných odpovědělo – NIC, ale byly také odpovědi jako KFC, Mac Donald, nebo pořádné kino, mezi kuriózními odpověďmi bylo například pávi v zámecké zahradě, nebo volné venčení psů. Naopak na otázku co se ti v Holešově líbí, převážná většina odpověděla, že zámek nebo zámecká zahrada, ale líbí se také dobré akce, nádraží, zimní kluziště, SVČ TYMY, příroda, pošta, atd…

Z tohoto projektu bude zpracován výstup Mladí Holešovu, tento výstup bude předán starostovi města. Věříme, že pro vedení města to budou zajímavé informace, které jim pomůžou v jejich práci.

Děkuji celému realizačnímu týmu, členům PDM Holešov, poděkování si zaslouží vedení 1. + 2. + 3. ZŠ Holešov a Gymnáziu Holešov za provedení ankety.