Putovní hra ke Dni matek

Další putovní rodinná hra, kterou SVČ TYMY připravilo na víkend 8. – 9. 5. 2021 byla věnována svátku maminek.

Zahájení hry bylo tentokrát v podloubí holešovského zámku, trasa vedla do zámecké zahrady, ke kovárně, odtud na náměstí E. Beneše a ukončení hry bylo opět v cukrárně Vendula.

Otázky tentokrát byly zaměřeny na jména zvířecích maminek a všechny úkoly byly zaměřeny na spolupráci dětí a maminek – např. obejmi svoji maminku, pošeptej jí tajemství, řekni, že ji máš rád, atd….

Věříme, že si všichni tuto putovní hru užili a děti společně s maminkami prožili sváteční den.

Odměnou pro děti byla tradiční placka a malá sladkost a pro maminky srdíčko a radostný úsměv na tváři dětí.

Děkujeme za spolupráci cukrárně Vendula, děkujeme také pracovníkům MKS a paní Slávce Horákové. Velké poděkování a pochvala patří všem dětem a dospělým, kteří se této putovní hry zúčastnili