Rekonstrukce v TYMY

NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE PŮDY K VZÁJEMNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
ZAHÁJENÍ: LISTOPAD 2021
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16-054/0004858
ZHOTOVITEL:
RAPOS spol. s r.o.
PALACKÉHO 529
HOLEŠOV
Projekt je podpořen z evropských fondů pro regionální rozvoj a integrovaný regionální operační systém.