Rozsvícení vánočního stromu v TYMY

Zrníčko také letos rozsvítilo vánoční strom v TYMY

Rozsvícení vánočního stromu v SVČ TYMY se uskutečnilo v pátek 26. listopadu.

A tak jako v loňském roce bylo i letos toto rozsvícení trochu jiné než tradičně ….

Od roku 2003 se pravidelně tato malá slavnost koná vždy těsně před 1. adventní nedělí v zahradě TYMY. Vzhledem k opatřením letošního roku bylo letošní rozsvícení velmi komorní. Zúčastnili se ho pouze členové folklorního souboru Zrníčko. Děti se na rozsvícení velmi těšily.

Vzhledem k tomu, že pršelo, tak děti ze Zrníčka venku zapívaly pouze jednu koledu, poté zazvonil zvoneček a stromeček se rozsvítil. Slavnost pokračovala u stromečku v budově SVČ, kde děti předvedly své vánoční pásmo společně s děvčaty z kroužku Zdravé pískání, která zahrála vánoční koledy na flétnu. Děti přišel pozdravit starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který jim popřál krásný adventní čas a příjemné chvíle při očekávání příchodu Ježíška.

Pro rodiče a veřejnost jsme také tento program vysílali on-line. Věřím, že potěšil všechny, kteří se na nás dívali, popř. si program pustí ze záznamu na FB.

Přejeme všem krásný adventní čas a hodně klidu a vzájemného porozumění.