Rybářské zkoušky

ZÍSKAT RYBÁŘSKÝ LÍSTEK JE PRO DĚTI MALÁ MATURITA

Kroužek Mladý rybář pracuje v SVČ TYMY již řadu let.

Celou dobu se o mladé rybáře vzorně starají vedoucí pan Jiří Navrátil a pan Stanislav Jaša. Uchazeči o rybářský průkaz se pravidelně schází jednou týdně v prostorách SVČ TYMY, kde se učí teorii a vše co rybář musí znát a umět.

Vyvrcholením tohoto úsilí jsou zkoušky, které se konají vždy v průběhu měsíce dubna. Je to taková malá maturita, kterou musí projít všichni zájemci o rybaření.

V letošním roce se zkoušky konaly v pátek 14. dubna v SVČ TYMY. Při zkouškách byli přítomni také rodiče mladých rybářů.

Naše mladé rybáře vyzkoušeli jejich zkušení starší „kolegové“ z Moravského rybářského svazu.

Všichni přítomní svými znalostmi nakonec prokázali, že si rybářský lístek opravdu zaslouží. Chtěla bych poděkovat oběma vedoucím za celoroční přípravu. Děkuji také všem dětem, kteří se poctivě ke zkouškám připravily. Poděkování si zaslouží také zkušební komise za přístup a podporu mladých rybářů.