Rybářské zkoušky

Mladí rybáři v TYMY získali rybářské lístky

Kroužek Mladý rybář pracuje v SVČ – TYMY již 14 let. Předtím tento kroužek dlouhé roky pracoval na SVČ Duha. Celou dobu se o mladé rybáře vzorně starají vedoucí pan Jiří Navrátil a pan Stanislav Jaša. Uchazeči o rybářský průkaz se pravidelně schází jednou týdně v prostorách SVČ – TYMY, kde se učí teorii a vše co rybář musí znát a umět. Vyvrcholením tohoto úsilí jsou zkoušky, které se konají vždy v průběhu měsíce dubna. Je to taková malá maturita, kterou musí projít všichni zájemci o rybaření. Mladé rybáře řádně vyzkoušeli jejich zkušení starší „kolegové“ z Českého rybářského svazu. Všichni přítomní svými znalostmi nakonec prokázali, že si rybářský lístek opravdu zaslouží. Chtěla bych poděkovat oběma vedoucím za celoroční přípravu. Děkuji také všem klukům, kteří se poctivě ke zkouškám připravili. Poděkování si zaslouží také zkušební komise za přístup a podporu mladých rybářů. Klukům přejeme, aby rybářská sezóna pro ně byla úspěšná.