Sedmikvítek 2020

Republikové finále výtvarného Sedmikvítku proběhlo v Holešově netradičně
Republikové finále Sedmikvítku – oblast výtvarná se již řadu let koná tradičně v Holešově. Akci vyhlašuje Pionýr a hlavním organizátorem je PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov.
Soutěžních prací se z celé republiky sešlo opět více než 500 od nejméně 600 autorů a opět jsme z nich instalovali krásnou výstavu v našem Ateliéru Sklep. Ještě před „ Corona zákazem“ ji stihla vyhodnotit odborná porota a zveřejnili jsme výsledkovou listinu.
Bohužel další akce jako např. slavnostní galavečer, dílny, atd. se už v předem „připraveném formátu“ uskutečnit nemohly.
Doufáme, že výtvarné dílny a setkání s mladými tvůrci proběhne na podzim 2020.
Výstava byla nachystána opět v naší galerii „Sklep“, bohužel dva měsíce čekala na své první diváky, ale nakonec se přece jen dočkala !
Po znovuotevření TYMY 11. 5. jí postupně navštívilo přes 500 účastníků, členů našich zájmových kroužků.
Slavnostní vyhodnocení jsme pak připravili přímo na Den dětí pro děti z výtvarných a keramických kroužků TYMY.
I když se tohoto setkání nemohli zúčastnit rodiče ani hosté, přesto pro děti bylo toto setkání velmi příjemným zážitkem. Získaly čestné uznání a diplomy a také pěkné dárečky. Po slavnostním vyhodnocení se všichni přesunuli do výstavních prostor, kde si prohlédli vzájemně své práce. Na závěr odpoledne si děti po skupinách vyrobily v tvořivých dílničkách různé zajímavé výrobky a také vyzkoušely naši nově zrekonstruovanou výtvarnou dílnu. Přestože bylo nutné dodržet spoustu hygienických opatření, tak to účastníkům akce nevadilo a i s rouškami na tvářích si toto odpoledne užily.
Všem úspěšným mladým výtvarníkům blahopřejeme. Všem dětem, které se do soutěže zapojily děkujeme a přejeme jim spoustu pěkných chvil při tvoření, malování a kreslení.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.