Sedmikvítek – folklór

Folklorní tance se letos v Holešově konaly s mezinárodní účastí

Téměř 100 členů folklorních souborů se v neděli 19. ledna 2020 zúčastnilo celorepublikového finále otevřené soutěže ve folklorních tancích.

I když v letošním roce se tato akce poprvé neuskutečnila v rámci pionýrského Sedmikvítku, přesto byla velmi úspěšná a dokonce s mezinárodní účastí. Také v letošním roce se folklorní tance konaly v Holešově.

Tato soutěž byla otevřená všem zájemcům o folklor – oddílům, školám, folklorním souborů, SVČ a Domům dětí a mládeže atd. Akci v Holešově organizovala PS M. Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Finále soutěže se zúčastnilo celkem 5 vysílajících folklorních souborů se 6 pásmy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – mladší + starší děti + junioři. Všechny soubory zaujaly porotu nápaditostí svých pásem, pěveckými a také tanečními výkony.

Diváci oceňovali všechna vystoupení velkým potleskem. Se speciálním pásmem přijel soubor Bystrouška ze ZUŠ Bílovice. Toto pásmo bylo věnováno 100 – mu výročí historie v oblasti vánočních stromů, kdy v této obci byla při procházce lesem před Štědrým dnem nalezena 17-ti měsíční Liduška.

Čtyřčlenná porota byla složena z odborníků na folklor. Zasedla v ní paní Marcela Urbanová s manželem, Naděžda Horáková a pan Jiří Jablůnka.

Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu. V mladší kategorii nakonec zvítězil soubor Zrníčko se SVČ TYMY,ve starší kategorii se na 1. místě umístil soubor Líšňáček z Brna a juniorskou kategorii vyhráli tanečníci ze ZUŠ Stella z Povážské Bystrice.

Všechny soubory získaly kromě diplomů také medaile, upomínkové dárky a každý soubor získal také velkého plyšáka.

Při závěrečném ceremoniálu byli oceněni také všichni vedoucí, kteří se dětem věnují ve svém volném čase. Velké poděkování si zaslouží také všichni členové poroty. Celou soutěž folklorních tanců provázel také maskot – „PIONÝRSKÝ PES“ , který nechyběl při úvodním nástupu, v průběhu soutěže držel všem soutěžícím „tlapky“ a také asistoval při předávání medailí. Pro děti jsme na závěr připravili překvapení v podobě vystoupení kouzelníka – Mága RadekRa.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této soutěže, děkuji také MŠMT a městu Holešov za finanční a materiální podporu. Poděkování si zaslouží také všichni diváci, rodiče a další hosté, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Velké poděkování patří také porotě, zvukařům a moderátorovi Zdeňku Štokmanovi.

Jsem moc ráda, že se tato celorepubliková soutěž ve folklorních tancích v Holešově letos opět konala. Pevně věřím, že se k nám soubory budou rády vracet i v příštích letech. Unikátní na této soutěži je, že se zde setkají soubory z různých oblastí a také to, že si děti odváží od nás medaile, což při těchto soutěžích nebývá obvyklé! Všechny srdečně zveme na folklorní tance v lednu 2021 !