Sedmikvítek výtvarka

HOLEŠOV OPĚT PŘIVÍTAL FINALISTY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V OBLASTI VÝTVARNÉ A TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Sobota 23. března 2022 proběhla v Holešově v tvořivém duchu. Od sobotního rána se konaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky. Dílnami prošlo celkem 50 účastníků, kteří si odnesli domů spoustu zajímavých výrobků.

Mezi nejoblíbenější dílny patřila keramická dílna a také dílna, ve které si děti samy mohly vyrobit trička – tzv. létajícími barvami.

Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a také finále celostátní Soutěže technických dovedností.

Na tomto slavnostním vyhlášení byly předány pamětní listy, diplomy a věcné ceny úspěšným mladým tvůrcům.

Sešlo se zde okolo 70- ti účastníků i s doprovodem. Máme velkou radost, že mezi přítomnými byli nejen místní, ale také tvůrci ze širokého okolí. Přijeli k nám dokonce letečtí modeláři z Bošovic u Brna, mladí tvůrci ze Šternberka a také ze Soběchleb.

Slavnostní oceňování bylo zpestřeno zajímavým programem – hudebním, tanečním a nechyběl zde také kouzelník.

Na vyhlášení nechyběl také pionýrský maskot PES, který dětem po celou dobu držel palce a také se s nimi vyfotografoval.

Tématem letošního ročníku výtvarné oblasti pionýrského Sedmikvítku byli Mimozemšťané.

Do soutěže přišlo okolo 400 prací z celé ČR, z různých škol, SVČ, DDM, ale nejvíce prací tentokrát přišlo z různých pionýrských skupin.

Práce byly rozděleny do tří oborů – dvojrozměrné práce, trojrozměrné práce a keramika. Do soutěže technických dovedností přišlo okolo stovky výrobků.

Výrobky byly rozděleny do čtyř kategorií, a to papírové modely, práce se dřevem, plastikové modely a textilní práce.

Pětičlenná porota obdivovala nápaditost a fantazii některých mladých tvůrců!

Oceněné práce mohli posoudit a ocenit také účastníci slavnostního galavečera na výstavě, která byla součástí této akce.

Organizátorem republikového finále byla již po 12 – té PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova ve spolupráci se Střediskem volného času v Holešově. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který proběhne na jaře roku 2023. Poděkování patří také všem, kteří nám poskytli k uskutečnění akce podporu – MŠMT, městu Holešov a za finanční podporu děkujeme Zlínskému kraji.

Děkujeme také všem porotcům, kteří měli velmi těžkou úlohu mezi tolika pracemi vybrat ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.

Přejeme všem mladým tvůrcům spoustu nápadů, fantazie a elánu do jejich tvořivé činnosti!