Soutěž moje město

Děti výtvarně a literárně zpracovaly téma „Holešov moje město „

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov uspořádalo soutěž u příležitosti výročí 700 let města Holešova pod názvem – Holešov moje město. Soutěž měla 2 kategorie – výtvarnou a literární. Měli jsme velkou radost se zájmu všech tří holešovských ZŠ, zapojily se také kroužky TYMY a několik prací přišlo ze ZŠ Martinice.

Během dubna se podařilo shromáždit okolo 100 výtvarných prací a 10 prací literárních. Do hodnocení se zapojili pracovníci městského úřadu, pedagogové z TYMY a také výtvarníci a novináři.

Na výstavu bylo vybráno okolo 60 výtvarných a rukodělných prací. Tyto práce byly vystaveny v arkádách holešovského zámku. Ve čtvrtek 12. května proběhla malá vernisáž s vyhodnocením.

Této vernisáže se zúčastnila spousta dětí i rodičů společně s paními učitelkami, vychovatelkami a zástupci vedení škol.

Po krátkém kulturním vstupu, o který se postaral folklorní soubor Zrníčko následovalo vyhodnocení jednotlivých kategorií.

Celkem bylo oceněno 27 prací jednotlivců + 9 kolektivních prací.

Návštěvníci vernisáže obdivovali rozmanitost technik i originální ztvárnění různých zákoutí našeho města. Nejvíce se objevovala témata – holešovský zámek, zámecká hvězdárny, náměstí, holešovské domy, atd…

Mezi výkresy nechyběly také historické osobnosti našeho města.

V literární oblasti nejvíce zaujaly práce Kateřiny Mozolové, Tereze Pospíšilové. Aleny Jindrové a Tomáše Hradila. Tito získali od odborné poroty 1. místo.

Poděkování patří všem dospělákům, kteří děti do této soutěže připravili a pod jejich vedením děti všechny obrázky vytvořily. Tato výstava byla součástí oslav 700 let našeho města, spousta návštěvníků Holešova a holešovského zámku obdivovala šikovnost našich malých výtvarníků ze SVČ TYMY, 1. + 2. + 3. ZŠ Holešov a ZŠ Martinice. Děkujeme také porotě, pracovníků a vedení města Holešov za podporu a spolupráci.

Přejeme všem dětem, aby i nadále objevovaly krásy Holešova a jeho okolí.