Soutěž o nej vánoční stromeček

HOLEŠOVSKÉ NÁMĚSTÍ OPĚT OZDOBILY VÁNOČNÍ STROMEČKY

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov vyhlásilo v letošním roce již čtvrtý ročník „soutěže“ o NEJ vánoční stromeček.

Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 18 organizací a spolků –

1.ZŠ Holešov – 1.stupeň, 2.ZŠ Holešov – družina, 3.ZŠ Holešov – družina, D6K Divadlo Holešov, MŠ + ZŠ Rymice, MŠ + ZŠ Žeranovice, MŠ Masarykova Žopy, MŠ Masarykova Holešov, MŠ Přílepy, MŠ Radost Holešov, MŠ Sluníčko Holešov, Klubovna Smetanovy sada Holešov, SVČ TYMY, MŠ Prusinovice, ZŠ + OU Holešov, ZŠ Martinice, ZŠ Přílepy, PS M. Očadlíka – skupina Kamarádi

Vernisáž probíhala ve středu 13. 12. v 17:00 hodin na náměstí E. Beneše.

Vzhledem k tomu, že každý stromeček byl skutečně originál, a tak jsme také k této „soutěži“ přistupovali, byl každý stromeček porotou vyhlášen jako NEJ!

Děkujeme všem za aktivní přístup. Děkuji také všem, kteří se na přípravě akce podíleli – město Holešov, SVČ TYMY, firma Stella Holešov, Lukáš Leško. Určitě stromečky udělají radost všem, kteří budou procházet holešovským náměstím a dokreslí krásnou sváteční atmosféru našeho města.