Soutěž o „nej“ vánoční stromeček

Holešovské náměstí zdobí NEJ vánoční stromečky

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov vyhlásilo v letošním roce již druhý ročník „soutěže“ o NEJ vánoční stromeček.

Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 12 organizací a spolků – MŠ Grohova, MŠ Masarykova, MŠ Sluníčko, 1. + 2. + 3. ZŠ Holešov, CPS, PS M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY, OU + ZŠ Holešov a také MŠ Prusinovice + ZŠ + MŠ Žeranovice.

Na konci listopadu všechny tyto organizace dostaly stromečky, které měly za úkol do 8. 12 vyzdobit. Vernisáž probíhala ve středu 8. 12. v 17:30 hodin na náměstí E. Beneše.

Vzhledem k tomu, že každý stromeček byl skutečně originál a tak jsme také k této „soutěži“ přistupovali, byl každý stromeček porotou vyhlášen jako NEJ !

Děkujeme všem za aktivní přístup. Děkuji také všem, kteří se na přípravě akce podíleli – město Holešov, SVČ TYMY, firma Stella Holešov, Pavel Žákovský, Jaroslav Polášek. Určitě stromečky udělají radost všem, kteří budou procházet holešovským náměstím a dokreslí krásnou sváteční atmosféru našeho města.