„Společně u kulatého stolu“ – tentokrát se zástupci Zlínského kraje

Ve středu 24. června jsme se vydali společně se členy PDM Holešov a aktivisty projektu „Společně u kulatého stolu“ do Zlína. Cílem naší cesty byla návštěva krajského úřadu. Tato akce se uskutečnila v rámci evropského projektu, do kterého jsme se zapojili na podzim v roce 2019. Díky němu mladí lidé z Holešova měli možnost již besedovat se starostou města Holešova. Návštěva na kraji byla dlouho připravovaná a vzhledem k opatření a nouzovému stavu se uskutečnila až na konci června. V zasedací místnosti KÚ v 16. poschodí nás čekali radní ZK p. Miroslav Kašný, vedoucí odboru školství mládeže a sportu pan Stanislav Minařík a také pracovníci odboru školství pan Duda a paní Fenyková. Mladí lidé z Holešova měli možnost poznat prostředí, ve kterém se konají krajská zastupitelstva, pan Kašný a pan Minařík jim popovídali o činnosti krajské samosprávy i státní správy. V krátké besedě se členové PDM měli možnost také zeptat na věci, které je zajímaly. V druhé části návštěvy KÚ jsme vyjeli historickým výtahem, který tu je od dob Tomáše Bati. V tomto výtahu jsme měli také přednášku o rodinné firmě Baťa. Návštěvu jsme ukončili na ochoze v 16. poschodí, odkud byl nádherný výhled na Zlín. Na závěr jsme poděkovali našim hostitelům, pracovníkům odboru školství ZK paní Fenykové a panu Dudovi.

Předali jsme jim také malý dáreček z Holešova a kytičku.

Návštěva ZK byla pro nás všechny velmi přínosná. Těšíme se , že i další aktivity, které se budou konat na podzim 2020 budou stejně zajímavé. Čeká nás výlet do Prahy, kde navštívíme sněmovnu a senát a budeme také besedovat s europoslanci