Talentík 8.6.

V HOLEŠOVĚ ZÍSKALO 30 DĚTÍ OCENĚNÍ „TALENTÍK 2023“

SVČ TYMY pořádalo letos již 17. ročník akce pod názvem “ Talentík 2023″.

Akce se konala ve čtvrtek 8. 6. 2023.

Na základě nominací učitelů a vedení škol 1. + 2. + 3. ZŠ, PO a SVČ TYMY bylo navrženo celkem 30 děvčat a chlapců z různých oborů činností.

Na slavnosti byly dětem předány pamětní listy, placky a věcné dárky od města Holešova.

Z 1. ZŠ Holešov byli oceněni – Eva Darebníčková, Julie Sklenářová, Hana Odstrčilíková, Agáta Juráňová, Barbora Nevřalová, Mariana Konečná a Kateřina Pirklová.

Ze 2. ZŠ byli oceněni Radim Ptáček a František Konečný.

Z 3. ZŠ si ocenění odnesli Petr Hlavata, Monika Topičová, Klaudie Grygerová a Jakub Truhlář.

Své „talentíky“ ocenilo také SVČ TYMY. V letošním roce navrhli vedoucí kroužku Zrníčko tyto děti – Elišku Kurážovou, Karolínu Jašovou, Víta Zapletala a družstvo stolního tenisu – Tomáše Zicháčka, Tobiáše Preislera, Patrika Hlacha a Aleše Chudárka.

Své zástupce měla i PS M. Očadlíka Holešov – skupina Kamarádi ve složení Aneta Odstrčilíková, Darina Odstrčilíková, Veronika Jánská, Tereza Fuksová, Markéta Fuksová, Vojtěch Jančík, Tobiáš Malota a Lukáš Kupka. Kamarádi již po 3-tí získali prvenství na celostátní Portě v Kroměříži.

V průběhu oceňování některé děti předvedly svoji šikovnost a um, zahrály na housle, recitovaly, tancovaly, zpívaly a předvedly své výtvarné práce. Někteří se pochlubili také spoustou medailí a oceněními. Ocenění dětem předávali společně se mnou naši vzácní hosté – za město Holešov paní Veronika Bartošková a naše patronka paní Alena Grygerová.

Všem oceněným dětem moc blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů ve všech zájmových oblastech. Věříme, že také mnozí z těchto holešovských „talentíků“ budou nominovaní do 5. ročníku krajské soutěže Zlatý oříšek. Šikovné a talentované děti, jednotlivce i kolektivy je možno nominovat již nyní na stránkách www.zlatyorisek.cz/zlinsky-kraj.