Technická tvořivost

Soutěž technických dovedností se konala letos již počtvrté v Holešově

Soutěž technických dovedností probíhala letos již počtvrté v Holešově.

Také v letošním roce tuto celostátní soutěž organizovala PS M. Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY. Do této soutěže jsou zařazeny papírové modely, výrobky ze dřeva, trojrozměrné technické práce, výrobky ze stavebnice Merkur a další.

V letošním roce se soutěžilo v soutěžních oborech – papírové modely, práce se dřevem, trojrozměrné textilní práce, plastikové modely, funkční výrobky z balzy a výrobky z různých stavebnic.

K naší velké radosti byla v letošním roce nejvíce obsazena soutěžní kategorie plastikové modely, kam zaslali své modely letadel pionýři, členové modelářského kroužku z Bošovic. Ve skupinových pracech, nejvíce porotu zaujala kolektivní práce PS Podlesáci z Čestic.

V jednotlivcích si vítězství vybojovala Valerie Večeřová z MŠ + ZŠ Sazovice, zvítězila v kategorii A papírové modely, v kategorii B zvítězila Tereza Fedorová z PS Brodek u Prostějova, v kategorii C zvítězila Lenka Urbancová z PS Kopřivnice a v kategorii D se stala vítězkou Barbora Borglová z PS Kopřivnice.

V práci se dřevem zaujal porotu svými výrobky Filip Novotný ze SVČ TYMY Holešov, který ve své kategorii A obsadil první, druhé i třetí místo.

V trojrozměrných textilních pracech v kategorii A zvítězil Filip Novotný z PS M. Očadlíka Holešov, v kategorii D Natálie Hrušková z PS Kopřivnice.

Plastikové modely byly doménou modelářů z Bošovic, v kategorii A zvítězil Vojtěch Samec, v kategorii B Tadeáš Makovský, v kategorii C Vojtěch Švarc. Mezi úspěšnými modeláři se objevila také 3 děvčata, děvčata sice nezvítězila, ale v silné konkurenci získala 2 + 3. Místa, byla to Markéta Hrnčiříková, Anežka Samcová a Anežka Dvořáková.

Mezi výrobky ze stavebnic zaujala porotu Tereza Kociánová z PS Kopřivnice, která zvítězila v kategorii B a vítězkou kategorie D se stala Natálie Hrušková, také z PS Kopřivnice.

V kategorii funkční modely z balzy se na prvních místech umístili lodě PS J. Fučíka Kroměříž, jednu loď zhotovili členové oddílu Zárybáci a druhou loď oddíl Stopa.

V ostatních výrobcích se na 1. místě umístila Klára Štolfová z PS Kopřivnice, která zvítězila v kategorii C a Justýna Hrušková z PS Bošovice, která se stala vítězkou kategorie D.

Všem soutěžím, kteří zaslali své práce do letošní celostátní soutěže, moc děkujeme. Celkem se sešlo 46 různorodých výrobků. Porotu některé velmi zaujaly nápadem a technickou dokonalostí.

Děkujeme všem, kteří se na této soutěži podíleli, děkujeme porotcům, členům PS M.Očadlíka i pracovníkům SVČ TYMY. Partnerem této soutěže bylo také město Holešov.