Tradiční koledování na Zlatou neděli se Zrníčkem

V předvánoční čas 22. 12., si pro širokou veřejnost připravil dětský folklorní soubor Zrníčko z SVČ -TYMY se svými vedoucími tradiční vánoční program „Zvonečkové koledování“ na náměstí E. Beneše v Holešově. V 9 hodin se děti v hanáckých krojích sešly pod vánočním stromem, kde zazpívaly známé koledy a přednesly vánoční pásmo doprovázené zvukem zvonečků. Všem divákům rozdaly „šťastíčka“ – symbol štěstí, zdraví a lásky a vydaly se koledovat po holešovském náměstí. Za své koledování byly obdarovány sladkostmi i penízky. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky. Velké poděkování patří všem koledníkům ze Zrníčka a jejich rodičům. Vykoledované příspěvky budou použity na činnost dětského folklorního souboru Zrníčko.