Tradiční Sport Camp

Každoročně SVČ TYMY Holešov uspořádalo příměstský tábor pro mladé sportovce pod názvem „ Sport camp TYMY 2020“.

Hlavními sportovními aktivitami tohoto tábora byl stolní tenis, bowling a golf.
Tyto sporty probíhaly pod vedením zkušených a dlouholetých trenérů
Mimo to si účastníci příměstského tábora také zahráli a procvičili spoustu jiných aktivit – fotbal, vybíjenou, házenou, florbal i přehazovanou.
Letošní rok byl mimořádně vydařený, sešli se nám samí nadšení a talentovaní sportovci, kteří byli velmi soutěživí a měli zájem si vše vyzkoušet.
Děkuji všem za sportovní chování a hezky prožitý společný týden.

Martina Sigmundová, SVČ TYMY